Οι εκδόσεις "Νόστος" δημιουργήθηκαν το 1991 από τις καθηγήτριες Νέων Ελληνικών Δήμητρα Δημητρά και Μαρινέτα Παπαχειμώνα, συγγραφείς της σειράς "Ελληνικά Τώρα" (Α' έκδοση Άμμος, 1987). Εκτός από την αναθεώρηση της σειράς "Ελληνικά Τώρα" και τον εμπλουτισμό της και με ασκήσεις, λύσεις, CD, και γραμματικούς κανόνες και λεξιλόγιο σε διάφορες γλώσσες, εκδίδουν λογοτεχνικά κείμενα γραμμένα σε απλά ελληνικά καθώς και σύγχρονη ελληνική ποίηση και πεζογραφία.

Ελληνικά Τώρα

Γραμμένη από δυο έμπειρες καθηγήτριες, την Δήμητρα Δημητρά και τη Μαρινέτα Παπαχειμώνα, και δοκιμασμένη σε πάνω από 100 Πανεπιστήμια, Σχολεία και Κέντρα Νεοελληνικών Σπουδών σε όλον τον κόσμο, η σειρά "Ελληνικά Τώρα" για τα νέα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα απευθύνεται σε σπουδαστές άνω των 12 ετών και καλύπτει τα επίπεδα Α (Α1 και Α2) και Β (Β1 και Β2).