Είστε εδώ

Ελληνικά Τώρα

Για ξενόγλωσσους σπουδαστές. Γραμμένη από δυο έμπειρες καθηγήτριες, την Δήμητρα Δημητρά και τη Μαρινέτα Παπαχειμώνα, και δοκιμασμένη σε πάνω από 100 Πανεπιστήμια, Σχολεία και Κέντρα Νεοελληνικών Σπουδών σε όλον τον κόσμο, η σειρά "Ελληνικά Τώρα" απευθύνεται σε σπουδαστές άνω των 12 ετών και καλύπτει τα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και Β2 (πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τάξη) των νέων ελληνικών.